Uzņēmums

SIA “Prolux” ir viens no vadošajiem uzņēmumiem profesionālo virtuves, veļas mazgāšanas, viesnīcu aprīkojuma un medicīnisko aukstumiekārtu tirdzniecībā un to tehniskajā apkalpošanā.

Uzņēmums tika dibināts 1999. gadā, pārņemot “Electrolux” profesionālās tehnikas izplatīšanu Latvijā no Zviedrijas meitasuzņēmuma “Electrolux Latvia”. SIA “Prolux” veic ēdināšanas un veļas mazgāšanas konceptu un tehnoloģiju izstrādi, tehnisko rasējumu un iekārtu specifikāciju sagatavošanu. Iekārtu tirdzniecībā vislabākos rezultātus izdodas sasniegt, kopīgi strādājot ar klientu un izprotot, kāds ir tā biznesa redzējums un patiesās vajadzības.

Nozīmīga SIA “Prolux” daļa ir servisa komanda, kas veic iekārtu montāžu, garantijas un pēc-garantijas iekārtu servisu un apkalpošanu.

Pateicoties darbiniekiem, kuri ir kopā ar uzņēmumu kopš tā dibināšanas dienas, mums ir plaša zināšanu un pieredzes bāze, ko veiksmīgi papildina jauno darbinieku ambīcijas un tehnoloģiju pielietošanas spējas. Uzkrātā pieredze ļauj mums nodrošināt daudzveidīgus risinājumus, dodot klientam iespēju fokusēties uz viņam svarīgāko un tādējādi ekonomēt laiku un resursus. Mēs saprotam klientu un pieliekam visas savas pūles, lai mūsu sadarbība būtu veiksmīga.

Atbildība

Mēs esam klienta sadarbības partneris, palīdzam realizēt tā ieceres un sapņus, no idejas nonākot līdz optimālam rezultātam, vienlaikus taupīgi un efektīvi izmantojot savus un klienta resursus.

Klients

Klients, kuram svarīga optimāla iegādes cena, abpusēja sadarbība un līdzekļu ekonomija ilgtermiņā, ir mūsu prioritāte. Uzņēmuma esošais klients, kurš godprātīgi pilda savas saistības, vienmēr tiks respektēts vairāk. 

Darbinieks

Profesionāls uzņēmuma darbinieks – atbildīgs, laipns, spējīgs izzināt un pilnveidoties spējīgs.

Serviss

Tehniskā kompetence, spēja veikt apkopes darbus un sniegt iekārtu lietošanas ieteikumus.

Komanda

Mūsu uzņēmumā tiek augstu vērtēts darbs komandā, respektējot katra individuālās vajadzības. Kopējā sadarbība rezultāta sasniegšanai vienmēr ir prioritāte.

Kvalitāte

Katrs darbs tiek izpildīts augstā kvalitātē ar pirmo reizi.

Vērtības

Godīgums

Mēs apsolām tikai izpildāmas lietas un atklāti atbildam uz klientu interesējošiem jautājumiem.

Efektivitāte

Mēs rūpīgi izturamies pret visiem mūsu rīcībā esošajiem resursiem un izmantojam tos efektīvi.

Nolūks

Mūsu nolūks ir kļūt par uzticamu un profesionālu ilgtermiņa sadarbības partneri. Strādāt, ievērojot uzņēmuma kopējās vērtības, sasniegt izvirzītos mērķus, nodrošināt jaunu klientu pieaugumu, rūpēties par esošo klientu saglabāšanu un labu biznesa attiecību uzturēšanu. 

Izmantojot visas mūsu zināšanas, palīdzēt klientam realizēt viņa ieceres un sapņus, no idejas radīšanas brīža nonākot līdz optimālam rezultātam un panākot visefektīvāko resursu izmantošanu.

Popularizēt un tirgot atpazīstamu zīmolu preces un veicināt to ilgtspējīgu izmantošanu.

Būt par augsta līmeņa veiksmīgu profesionāļu komandu ar augstiem morāles standartiem, pareizu izturēšanos un labiem nolūkiem. Strādāt komandā, lai radītu ieguvumu indivīdam, uzņēmumam, sabiedrībai un videi.

Ikdiena

Esam pieejami arī ārpus norādītā biroja darba laika steidzamos gadījumos zvanot uz mobilo tālruni, kas gan negarantē tūlītēju klausules pacelšanu, jo darbs ir tikai daļa mūsu ikdienas dzīves

E-pasts ir efektīvākais saziņas veids ikdienā jautājumos, kuru risināšana prasa rūpīgāku iedziļināšanos un tie nav jārisina steidzamības kārtībā.

Kā komanda mēs esam iesaistīti katrā projektā un otrdienas rītos pārrunājam aktualitātes, tāpēc otrdienās atbildes uz ienākošajiem zvaniem sniedzam pēc plkst. 10:00.

Sadarbība

SIA “Prolux” aktīvi līdzdarbojas nozares organizācijās un ir biedrības “Pavāru klubs”, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Biznesa efektivitātes asociācijas biedrs. Uzņēmums kopā ar “Electrolux Professional” jau vairāk nekā desmit gadus nodrošina ar iekārtām aprīkotas pavāru darba stacijas ikgadējam pavāru konkursam “Riga Food” izstādes laikā. 

Tāpat SIA “Prolux” aktīvi iesaistās jauno profesionāļu izaugsmes veicināšanā un nodrošina ar iekārtām aprīkotas darba stacijas Jauno profesionāļu meistarības konkursā “Skills Latvia”. Palīdzot iedzīvotājiem atklāt fantastiskas saimnieces, šefpavārus un to virtuves visā Latvijā, SIA “Prolux” ir kopā ar zīmolu “Novada garša”, ciemojoties katrā Latvijas novadā.

Sabiedrība

SIA “Prolux” ir biedrības Mārupes uzņēmēji biedrs, ar kuras starpniecību tā aktīvi iesaistās novada sabiedriskajās aktivitātēs un līdzdarbojas uzņēmējdarbības vides veidošanā. Tās ir praktiskas rūpes par sakārtotāku vidi, piedaloties ikgadējā teritorijas uzkopšanas talkā un palīdzot novadā sakārtot infrastruktūras jautājumus.

Tāpat aktīvi iesaistāmies darbā ar uzņēmējdarbības klases skolēniem Mārupes Valsts ģimnāzijā un esot līdzās Jaunmārupes pamatskolas audzēkņiem viņu pirmajos soļos, veidojot “Uzņēmējdarbības pasakas”. Mūsu redzējums ir sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā, pielietojot savas zināšanas un prasmes. 

Ilgtspējība

SIA “Prolux” mērķis ir veidot atbildīgas uzņēmējdarbības prakses vidi, tas nozīmē, ka mēs veidojam uzņēmuma darbību atbilstoši noteiktajiem tiesību aktiem un ētikas standartiem. Uzņēmums ievēro vispārpieņemtos labās prakses principus, sadarbojas ar iekārtu ražotājiem, kuru ražošanas procesi tiek veikti atbilstoši kvalitātes un videi draudzīgas ražošanas pamatnostādnēm. 

SIA “Prolux” tiecas maksimāli digitalizēt dokumentāciju, pēc iespējas samazinot papīra dokumentu apriti. Izlietotais papīrs un kartons no preču iepakojuma tiek šķirots un nodots otrreizējai pārstrādei. Mūsu primārie sadarbības partneri ir tie, kuri atbalsta ētisku uzņēmējdarbības principu ievērošanu, ilgtspējīgu produktu ražošanu un videi draudzīgu darbību. Mēs veidojam ilgtspējīgu uzņēmuma izaugsmi, lai uzņēmums, tā darbinieki, klienti un sabiedrība kopumā saņemtu līdzvērtīgu ieguvumu no biznesa darbības.

Kontakti

Prolux, SIA
VRN: LV40003471371
Adrese: Smiltnieku iela 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167