SIA Prolux, ar atbildību pret saviem klientiem, vēlas informēt par iekārtu uzturēšanas un iekonservēšanas darbiem dīkstāves periodā.
Gadījumos, kad iekārtas ilglaicīgi netiek izmantotas un tām nav veikti iekonservēšanas pasākumi, notiek gumiju un blīvju izžūšana, kaļķakmens izkalšana un citi bojājumi, kuri pēc iekārtu dīkstāves perioda, atsākot iekārtu lietošanu, var radīt tehniskas problēmas.
Zemāk norādīti iespējamie bojājumi, kuri var rasties ilglaicīgas iekārtu neizmantošanas rezultātā, kā arī ieteicamās preventīvās darbības optimālai iekārtas tehniskās funkcionalitātes saglabāšanai.

VEĻAS MAZGĀŠANAS UN/VAI VEĻAS ŽĀVĒŠANAS IEKĀRTAS:
Neizmantošanas gadījumā izžūst gumijas daļas, blīves, elastīgās savienojumu vietas;
Piedziņas siksnas tiek bojātas (izstieptas) no ilgstošas atrašanās vienā stāvoklī;
Uz virsmām, kuras ir saskarē ar ūdeni, veidojas kaļķakmens nogulšņu sacietēšana, kā rezultātā elastīgās un kustīgās daļas (vārsti, sūkņi, u.t.t.) vairs nav vienmērīgi gludas un var tikt mehāniski bojātas un zaudēt savu funkcionalitāti.
Nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai:
Iekonservēšanas darbi (eļļošana, atkaļķošana, attīrīšana no putekļiem);
Iekārtas durvīm ir jābūt atvērtām, lai iekārta vēdinātos un durvju gumijas nezaudētu savu elastību;
Veikt pilnu mazgāšanas ciklu ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.


VEĻAS GLUDINĀŠANAS IEKĀRTAS:
Gludināšanas ruļļiem neizmantošanas gadījumā tiek radīta nevienmērīga slodze uz cilindra atbalsta gultņiem, kā rezultātā, atsākot darbību iespējama paaugstināta vibrācija un priekšlaicīgs gultņu nodilums;
Uz iekšējām virsmām, kuras ir saskarsmē ar tvaiku, rodas dzelzs oksīda (rūsas) nosēdumi, kas bojā blīvējošos elementus un piesārņo sistēmu, atsākot iekārtas ekspluatāciju.
Nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai:
Gludināšanas ruļļiem veikt periodisku iekārtas ieslēgšanu un cilindra rotāciju ne mazāk kā 5 (piecus) pilnus rotācijas apļus ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā;
Tvaika gludekļiem jāveic fluīdu drenāža no ūdens tvertnes, kondensāta tvertnes un sūkņa. Jānotīra nosēdumi un kaļķakmens no ūdens tvertnes iekšējām virsmām. Jāizvada viss liekais mitrums no iekšējās sistēmas. Jānoslēdz ūdens pievada un drenāžas vārsti.


VIRTUVES IEKĀRTAS UN APRĪKOJUMS:
Neizmantošanas gadījumā izžūst gumijas daļas, blīves, elastīgās savienojumu vietas;
Uzglabāšanā esošiem pārtikas produktiem pārsniedzot uzglabāšanas termiņu var notikt produkta bojāšanās, kā rezultātā rodas nepatīkama smaka un/vai produkta sadalīšanās blakusprodukti;

Uz krāsns, ledusskapju, auksto galdu, saldētavu un citu iekārtu, kuras ir saskarsmē ar pārtikas produktiem, durvju gumijām var veidoties baktērijas un pelējums;
Uz virsmām, kuras ir saskarē ar ūdeni, veidojas kaļķakmens nogulšņu sacietēšana, kā rezultātā elastīgās un kustīgās daļas (vārsti, sūkņi, un tml.) vairs nav vienmērīgi gludas un var tikt mehāniski bojātas un zaudēt savu funkcionalitāti.
Nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai:
Jāveic iekonservēšanas darbi (eļļošana, atkaļķošana, attīrīšana no putekļiem);
Aukstumiekārtas jāatbrīvo no produktiem, kā arī iekšējām virsmām jābūt attīrītām no netīrumiem un dezinficētām;
Durvju blīvgumijām jābūt attīrītām no netīrumiem un dezinficētām;
Iekārtas durvīm ir jābūt atvērtām, lai iekārta vēdinātos un durvju gumijas nezaudētu savu elastību;
Trauku mazgājamām mašīnām veikt periodisku, 1 (vienu) reizi nedēļā, iekārtas ieslēgšanu un veikt ne mazāk kā 5 (piecus) pilnus mazgāšanas ciklus.


IEKĀRTAS AR IEKŠĒJO BAROŠANAS ELEMENTU:
Iekārtas darbības datu uzglabāšanas maksimālā kapacitāte tiek sasniegta un datu uzglabāšana turpmāk nenotiek vai tiek zaudēti vēsturiskie dati;
Tiek iztukšota iekšējā barošanas elementa kapacitāte un iestatītie parametri tiek zaudēti;
Nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai:
Veikt periodisku, ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, iekārtas pieslēgšanu barošanas avotam un nodrošināt strāvas pieejamību ne mazāk kā 3 (trīs) stundas.

LAI NOVĒRSTU IEPRIEKŠ MINĒTO PROBLĒMU RAŠANOS

Lai pēc iekārtu dīkstāves perioda varētu bez papildus ieguldījumu veikšanas turpināt iekārtu izmantošanu, iesakām preventīvi veikt iepriekš minētās darbības. Iepriekš norādītās darbības ir iespējams veikt ar lietotāja spēkiem, bet gadījumā, ja esat gatavi uzticēt šo darbību veikšanu tehniskajiem speciālistiem, SIA Prolux servisa inženieri nodrošinās šo darbu izpildi atbilstoši ražotāja sniegtiem priekšrakstiem.
SIA Prolux ir ražotāju autorizēts specializētu rezerves daļu piegādes un pakalpojumu sniegšanas partneris. Ražotājs iesaka izvēlēties labāko iespējamo iekārtu labas izmantošanas modeli, un mēs garantējam būt kopā ar jums un jūsu iekārtām, kamēr vien Jūs paši esiet atbildīgi attiecībā uz iekārtu lietošanu un uzturēšanu. Mēs nevaram ietekmēt globālos procesus pandēmijas ierobežošanā, bet savā ietekmes lokā rūpējamies, lai jūsu iekārtas kalpotu ilgstoši un ikdienas sniegtie pakalpojumi kļūtu par sakārtotas vides sastāvdaļu.

Prolux,
Jūsu servisa partneris